Digitale læremidler for videregående opplæring
Du er nå i en læringssti
Lukk læringssti
Hatefulle ytringer
Introduksjon
Hatefulle ytringer i nyhetsbildet
Medier - endring og utvikling
Teorier om medienes påvirkningskraft
Hatprat? Hatytringer?
Hatytringer er #ikkegreit
Kan hatprat forebygges?
Refleksjons- og diskusjonsoppgave

Introduksjon

       

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du:

  • ha en forståelse av hva hatefulle ytringer er, hva mulige årsaker kan være, og hva hatefulle ytringer kan medføre for et samfunn
  • kjenne til hvordan massemedier og sosiale medier påvirker oss og våre kommunikasjonsformer
  • kjenne til teorier om medienes påvirkningskraft
1/8