Digitale læremidler for videregående opplæring
Du er nå i en læringssti
Lukk læringssti
Fortelleteknikk i bilder
Introduksjon
Flagget som symbol i propaganda
Bildet som medietekst
Bilder i bruk
Kameravinkler
Bildeutsnitt
Balanse, gjentakelse og linjer
Gjenkjenn utsnitt, kameravinkler og linjer
En flik av virkeligheten
Farger
Analyser et symbolsk bilde
Barnet og gribben

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hvordan bilder brukes til ulike formål i medieuttrykk
  • forstå hvordan kameravinkler og bildeutsnitt styrer vår oppfatning av det vi ser
  • kjenne til fortelletekniske grep som bruk av linjer, balanse, farge og symboler
  • kunne tolke budskapet i et bilde ut fra de fortelletekniske grepene som er brukt

 

 

1/12