Digitale læremidler for videregående opplæring
Du er nå i en læringssti
Lukk læringssti
Fortelleteknikk i bilder
Introduksjon
Bildet som medietekst
Bilder i bruk
Kameravinkler
Bildeutsnitt
Balanse, gjentakelse og linjer
Gjenkjenn utsnitt, kameravinkler og linjer
En flik av virkeligheten
Farger
Barnet og gribben

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hvordan bilder brukes til ulike formål i medieuttrykk
  • forstå hvordan kameravinkler og bildeutsnitt styrer vår oppfatning av det vi ser
  • kjenne til fortelletekniske grep som bruk av linjer, balanse, farge og symboler
  • kunne tolke budskapet i et bilde ut fra de fortelletekniske grepene som er brukt

 

 

1/10