Digitale læremidler for videregående opplæring
Du er nå i en læringssti
Lukk læringssti
Norske okkupasjonsdramaer
Introduksjon
Hva er Kongens nei?
Intervju med skuespiller Jesper Christensen
Krigen kommer til Norge
Norge blir invadert
Kongens nei
Oppgave til Kongens nei
Okkupasjonsdramaet
Max Manus – en norsk krigshelt
Max Manus: rømningsscenen fra sykehuset
Kampen om tungtvannet
Refleksjonsoppgave: Historiske filmer

Introduksjon

Det er produsert en rekke norske okkupasjonsdramaer om andre verdenskrig i Norge. Den nyeste er Kongens nei fra 2016. Nå kan du bli bedre kjent med flere av disse filmfortellingene. Gjennom filmklipp, fagstoff og kildeoppgaver settes filmene i sammenheng med de historiske hendelsene de bygger på.

Etter å ha gjennomgått læringsstien skal du

  • vite hva som menes med «kongens nei»
  • ha sett filmklipp fra spillefilmene Kongens nei og Max Manus
  • kunne gjøre rede for kjennetegn ved norske okkupasjonsdrama
  • ha jobbet med historiske kilder som filmene Kongens nei og Max Manus bygger på

 

1/12