Digitale læremidler for videregående opplæring
Du er nå i en læringssti
Lukk læringssti
Å skjøte tynnplater
Introduksjon
Risseku
Platesaks – klippemaskin for tynne stålplater
Knekkemaskin for tynne stålplater
Skjøting av tynnplater
Hva kan du om skøyting av tynnplater?

Introduksjon

Før du begynner med å bearbeide tynne metallplater på verkstedet, er det viktig at du kan noe om ulike typer verktøy for å merke, kappe og bøye disse platene. Her viser vi fram noen av maskinene og utstyret du kan bruke for å skjøte tynnplater.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • forstå hvordan vi merker, kapper og bøyer tynne metallplater
  • kjenne til ulike verktøy og metoder som hjelper deg i arbeidet
  • kunne skjøte to tynnplater sammen ved å bruke det du har lært i læringsstien
1/6