Digitale læremidler for videregående opplæring
Du er nå i en læringssti
Lukk læringssti
Oppmerksomhetskrevende arbeid
Introduksjon
Forebygging mot fallende gjenstander
Uønsket hendelse: Fallende gjenstand fra stillas
Uønsket hendelse: Kompressorulykke
Arbeid på HC-førende utstyr
Varmt arbeid
Hva kan du om varmt arbeid klasse A og B?
Uønsket hendelse: Rutinejobb med feil i prosedyre
Uønsket hendelse: Fallende gjenstand
Entringstillatelse
Løft med blindsone
Test deg selv

Introduksjon

I denne læringsstien får du innsikt i de prosedyrer og regler som gjelder for oppmerksomhetskrevende arbeid offshore.

 

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du kunne

  • planlegge, forberede og dokumentere et arbeidsoppdrag ut fra gjeldende regelverk
  • beskrive farlige situasjoner som kan oppstå som følge av arbeidet, og hvilke sikringstiltak som er tatt i bruk for å hindre faresituasjonene
  • forklare hvilke konsekvenser brudd på prosedyrer kan ha for mennesker, utstyr og miljø
1/12