Digitale læremidler for videregående opplæring
Du er nå i en læringssti
Lukk læringssti
Mangfold og endring
Introduksjon
Å føle seg fremmed
Mangfold og endring
Et fellesskap av forskjeller
Samfunn og kultur under påvirkning
Å forholde seg til flere samfunnskontrakter
Minoriteter, kultur og fordommer
Hva er diskriminering?
Fordommer og fremmedfrykt
Oppgaver til mangfold i endring
Drøftingsoppgaver: Norsk kultur og mulitkultur
Kultur, media og fremmedfrykt

Laster side, vennligst vent...